avatar
Куч
973.42
Рейтинг
+408.04

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

Мақолалар

Урганч давлат университетида 2017 йил 20-25 февраль кунлари маънавият хафталиги доирасида ўтказилган тадбирлар

Илм-фан
Урганч давлат университетида 2017 йил 20-25 февраль кунлари  ўтказилган маънавият хафталиги доирасида бир қанча тадбирлар ўтказилди. Жумладан, Физика-математика факультетида “Диний омилнинг жамият ҳаётидаги аҳамияти” маъвзусида Имом Фахриддин ар-Розий ўрта махсус ислом билим юрти мудири Д.Абдуқодиров билан, Техника

Урганч давлат университетида Хоразм вилояти ИИБ ходимлари билан учрашув

Илм-фан
Урганч давлат университетида 2017 йил 16 февраль куни Хоразм вилояти ИИБ ходимлари билан учрашув ўтказилди. Учрашувни университет маънавий-маърифий ишлар бўйича проректори С.Р.Давлетов очиб берди. Тадбирда Хоразм вилоят ИИБ Йўл ҳаракати хавфсизлиги бошқармаси бошлиғининг биринчи ўринбосари подполковник М.Худойберганов, ЙҲХБ бўлим бошлиғи майор

“Қишқи салатлар” танлови

Илм-фан
2017 йилнинг 15 феврал куни Урганч давлат университетида университет хотин-қизлар қўмитаси ташаббуси билан талабалар ўртасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, қиш фаслида витаминга бой салатлардан кўпроқ тановул қилиш учун уларни тайёрлаш кўникмасини ҳамда тўғри овқатланиш маданиятини шакллантириш мақсадида 7 та факультет “Ораста

Ўзбекистон халқлари сиёсий-ҳуқуқий таълимотида адолат ғоялари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Ш.Қ.Атаев – ўқитувчиси, (УрДУ)
 
Ўзбекистон Республикаси ҳуқуқий ривожланиши ҳалқимизнинг умуминсоний қадриятлари, жумладан, адолат, тенглик, яхши қўшничилик ва инсонпарварлик куртакларини асраб-авайлашдин иборат. Ижтимоий воқеалигимизнинг янада демократлаштириш ва модернизациялашдан кутилаётган олий мақсад ҳам, энг аввало, мазкур қадриятларни тиклаш, уларни янги мазмун билан бойитиш, заминимизда тинчлик, инсонпарварлик, демократия, тўкин-сочинлик, маданият, виждон эркинлиги ва ҳар бир инсон камолоти учун зарур шарт-шароитлар яратишдир.

Ёшлар маънавиятида экологик тарбиянинг ўрни

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
 И.Отажонов– г.ф.н., доцент, (УрДУ)
О.Мадрахимов – талаба, (УрДУ)
                                  
Табиат кишилик жамияти тараққиётининг барча босқичларида инсониятнинг ҳаёт кечириши учун зарур бўлган ҳом ашё манбаи, тирик мавжудотга бошпана ҳамда энергия манбаи бўлиб хизмат қилиб келмоқда. Инсон табиат билан нафақат чамбарчас боғланган, балки унинг ажралмас бир бўлаги ҳамдир, ёки бошқача айтганда табиат инсон учун том маънодаги Онадир.

Оила ва никоҳ социологиясининг назарий асослари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Н.М.Маткаримова –катта ўқитувчи, (УрДУ)
С.Султонова, Д.Мирзаева –талабалар, (УрДУ)
 
Бугунги кунда комил инсонни шаклланиши ва жамиятда ўз ўрнини топиши ўзига хос хусусият ва имконият, қонуниятларга эгадир. Буларнинг шаклланиши эса оиладан бошланади. Оила таълим-тарбиянинг бошланғич механизми бўлиб хизмат қилади.

Ёшлар тарбияси ва ислом фалсафасида билимдонлик, илм-маърифатни эгаллашга оид қарашлар

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
У.Э.Досчанова – ф.ф.н., катта ўқитувчи, (УрДУ)
М.Юлдошева, С.Отабоев – талабалар, (УрДУ)
 
Ҳозирги вақтда ўтмиш авлод–аждодларимиз қолдирган маънавий–ахлоқий мерос ва қадриятларни назарий–фалсафий жиҳатдан ўрганиш, ва уларни ёшлар онгига сингдириш долзарб вазифалардан биридир. Зеро, XXI асрда инсониятги хавф туғдирувчи таҳдидлар кучайиб бораётганлиги ҳеч кимга сир эмас.

Оила ва унинг ижтимоий демографияси масаласини социологик ўрганиш

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Н.М.Маткаримова – катта ўқитувчи, (УрДУ)
М.Жумабоева, И.Болтаева – талабалар, (УрДУ)
 
Жамият ташкил топишида унинг давомийлигини таъминлашда оила ижтимоий демографик манба ҳисобланади. Инсоннинг дунёга келиши, янги авлод пайдо бўлиши, авлодлар алмашинуви асосан оилада содир бўлади. Фарзанд туғилиб, камолга етиб, шахс сифатида шакллангунга қадар лозим бўлган барча таълим-тарбия оила муҳитида берилади. Инсоннинг ота-она, қариндош-уруғига, қариятларга, атроф-муҳитга ва табиатга бўлган муносабатлари дастлаб оилада бошланади. Шу билан бирга оила урф-одатларни авлоддан-авлодга етказувчи социал институт ҳисобланади.

Ёшларда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни шакллантиришда шарқ алломаларини ўрни ва роли

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
A.A.Қурбанов – ўқитувчи, (УрДУ)
 
Мустақил Ўзбекистон янги жамият барпо этаётган бугунги кунда инсониятнинг адолатли жамият тўғрисидаги дастлабки қарашлари ва бу қарашларни ўзида мужассам этган таълимотларга мурожаат қилиш зарурий эҳтиёжга айланмоқда. Ўзлигини англашга бел боғлаган ҳар – бир халқ, миллат, аввало буюк аждодлари меросини ўрганади. Зеро, халқ чинор бўлса, илдизи, таянчи, уни ушлаб турадиган ва вояга еткизадиган қудратли манба унинг мероси ва тарихий хотираси ҳисобланади.

Ёшларнинг таълим олиш ҳуқуқи

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
                                    А.Абдуллаев – доцент, (УрДУ)
                С.Янгибаева, О.Матқурбонова– магистрантлар, (УрДУ)
                                 
Мустақиллик йилларида ёшларнинг таълим олишини кафолатловчи, таълимни ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари яратилди. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 41-моддасида, “Ҳар ким билим олиш ҳуқуқига эга. Бепул умумий таълим олиш давлат томонидан кафолатланади.

Ёшларга ғамхўрлик давлат сиёсатининг устувор йўналиши

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
А.Абдуллаев доцент, (УрДУ)
П.Рўзибоев, М.Худайбергановталабалар, (УрДУ)
 
Ёшлар-бизнинг келажагимиз, эртанги кунимизнинг ҳал қилувчи кучи. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар замирида жисмоний соғлом, маънан етук, замонавий билимлар ва касб-ҳунарларни эгаллаган, мустақил ҳамда ижодий фикрлашга қодир, интеллектуал салоҳияти юксак ёш авлодга ғамхўрлик қилишдек эзгу мақсад мужассам.

Ёшларни соғлом ғоявий тарбия асосида тарбиялаш асослари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
 У.Шерипов — т.ф.н., кафедра мудири, (УрДУ)
 
    Давлатимиз сиёсатининг устувор йўналишларидан бири бўлган ёш авлодни жисмонан ва руҳан соғлом, Ватанга садоқат руҳида тарбиялаш, уларни келажагимизнинг муносиб ворислари этиб вояга етказишга кўмаклашишдан иборат экан, бу борада юртимизда ҳам муайян ишлар амалга оширилмоқда.

Ўзбекистонда ёшлар сиёсати: истиқболлари

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
М.С.Хажиева — ф.ф.д., доц., кафедра мудири, (УрДУ)
 
Таълим ва тарбиянинг бош вазифаларидан бири жамиятдаги барча тоифа кишиларини, хусусан Ўзбекистон аҳолисининг қарийб 65 фоизини ташкил қилувчи ёшларни Она-Ватанга меҳр-муҳаббатли қилиб тарбиялашдир. Бу ўз навбатида замонавий билимлар орқали ёшларда ватанпарварлик туйғуларини шакллантиришни тақозо қилади.

Ёшлар ҳаёти ва фаолиятининг ҳуқуқий кафолати

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
С.Р.Давлетов – Маънавий-маърифий
ишлари бўйича проректор, т.ф.н., доцент, (УрДУ)
 
Ёшлар барча даврларда жамиятнинг фаол қатлами сифатида эътироф этиб келинган. Шу билан бир вақт­да ўзгарувчан, динамик ўсувчи ва мунтазам шаклланиб борувчи бу қатлам доимий йўналтириб ва қўллаб-қувватлаб туришни талаб этади.­

ХОРАЗМ ВОҲАСИ АЁЛЛАРИ ДИНИЙ ДУНЁҚАРАШИДА МАВЛУД МАРОСИМИНИНГ ЎРНИ ВА УНИНГ ХУДУДИДИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Абидова З.Қ.
Урганч давлат университети
 
Ҳозирги демократик жамиятнинг энг муҳим вазифаларидан бири, умуминсоний ва миллий қадриятларнинг уйғунлигини таъминлашга эришишдир. Хоразм воҳасида яшовчи ўзбекларинингурф-одатлари минтақада кўп асрлар мобайнида кечган этномаданий жараёнлар таъсирида шаклланган бўлиб, ўзига хос, ёрқин ва турли-тумандир.

Урганч давлат университетида “Тилга эътибор – элга эътибор” мавзусида ўтказилган тадбир

Илм-фан
2017 йил 9 февраль куни Урганч давлат университетида буюк мутаффаккир, давлат ва фан арбоби Алишер Навоий таваллудининг 576 йиллигига бағишланган “Тилга эътибор – элга эътибор” мавзусида тадбир бўлиб ўтди. Тадбирни университет ректори Б.И.Абдуллаев очиб берди. Тадбирда Ёзувчилар уюшмаси Хоразм вилояти бўлими раҳбари

Алишер Навоий таваллудининг 576 йиллиги муносабати билан Урганч давлат университети талабалар турар жойида ўтказилган тадбир

Илм-фан
2017 йил 9 февраль куни  “Камолот” ЁИҲ УрДУ бошланғич ташкилоти ташаббуси томонидан Алишер Навоий таваллудининг 576 йиллиги муносабати билан талабалар турар жойида маънавий-маърифий тадбир ўтказилди. Тадбирда талабалар ўзларининг  тайёрлаб келган суратлар, миниатюралар, ҳунармандчилик буюмлари, шоир яшаган давр билан боғлиқ

Урганч давлат университети талабалар турар жойида “Биз Навоий издошларимиз” мавзусида ўтказилган танлов

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
2017 йил 8 феврал куни Алишер Навоий таваллудининг 576 йиллиги муносабати билан Талабалар турар жойида УрДУ хотин-қизлар қўмитаси томонидан “Биз Навоий издошларимиз” мавзусида танлов ўтказилди. Танлов якунига кўра ғолиб талаба-ёшлар Алишер Навоий ижоди бўйича “Энг яхши ғазалхон”, “Энг яхши мусиқий чиқиш”,

Урганч давлат университетида академик А.Саъдуллаев билан учрашув

Илм-фан
2017 йил 31 январь куни Урганч давлат университетида академик А.Саъдуллаев билан учрашув ўтказилди. Учрашувда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 30 декабрда мамлакатимизнинг етакчи илм-фан намояндалари билан “Илм-фан ютуқлари-тараққиётнинг муҳим омили” мавзусидаги учрашувида берилган топшириқлари ижроси,