avatar
Куч
973.42
Рейтинг
+408.04

URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI

Мақолалар

Конституция – бахтимиз қомуси!

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
 2015 йил 3 декабрь куни Урганч давлат университетида  Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганлигининг 23 йиллигига бағишлаб маънавий-маърифий тадбир бўлиб ўтди. Мазкур тадбирда Тошкент вилояти кадрлар малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш институти доценти Рахимбой Жуманиёзов, Республика “Маънавият” тарғибот маркази вилоят бўлими раҳбари Қудрат Шарипов, УрДУ Маънавият ва маърифат ишлари бўйича проректори Санжарбек Давлетов, Филология факультети декани Зохидбек Жуманиёзов, Тарих факультети ўқитувчиси Нурбек Матёқубовлар ўз маърузалари билан иштирок этишди.

“Меҳр ва ардоғимиз сизга”

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Урганч давлат университетида 2015 йил 26 ноябрь куни  “Маънавият куни” тадбирлари доирасида Педагогика факультети талабалари Хонқа туманидаги “Ҳоуспис” (“Умид ва меҳрибонлик уйи”) га ташриф буюрдилар. “Умид ва меҳрибонлик уйи” қария ва кексаларга уй шароитида яшаш, уларга тиббий хизмат кўрсатишга мослашган муассаса ҳисобланади. Муассасада талабалар томонидан тайёрланган “Меҳр ва ардоғимиз сизга” номли тадбир ўтказилди. Тадбирда талабалар томонидан кекса инсонларга ҳурмат мазмунидаги шеърлар айтилди ва мумтоз қўшиқлар ижро этилди. Шунингдек, талабалар томонидан “Келинлар қўзғолони” спектаклидан саҳна кўриниши намойиш этилди. Айниқса, талабалар томонидан ижро этилган “Анжанча” ўйини, “Ёшлик” валси кабилар,  303-БТ ва СТИ гуруҳи талабаси     Д.Атажонова томонидан ижро этилган “Ўғлима ўхшийди овозинг сенинг” қўшиғи кекса томошабинларда жуда катта таассуротлар қолдирди.
Талабалар томонидан келтирилган эсдалик совғаларни ҳамда ҳурматли отахон-у онахонларга аталган ширинликларни  ўз эгаларига топширдилар.
Тадбирдан сўнг талабалар кекса отахон ва онахонларнинг яшаш шароитлари билан яқиндан танишдилар, улар билан суҳбатлашдилар, уларга ўзларининг ҳурмат-эътиборини кўрсатдилар.
        
 
Педагогика факультети дотцентлари М.ЖуманиёзоваА.Атажонова.

Олий таълим муассасида таълим сифатини баҳолаш бўйича ахборот-аналитик тизимни яратишда суний нейрон тўрларини қўллаш

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Психологик-педагогик адабиётларни ўқиш ва таҳлил қилиш шундан далолат бермоқдаки, ҳозирги шароида, бозор иқтисодиёти замонида олий таълим муассаларида тайёрланаётган ёш мутахассисларга янги талаблар қшйилмоқда. Замон талабларига кўра жамиятимизга юқори малакали, касбий салохиятли, ижодий фикрлайдиган, муҳитни тез таҳлил қилаоладиган, шароитни муҳитни ва ташқи таъсирларни ҳисобга олган ҳолда тўғри ечим қабул қилаоладиган маънавий турғун, ва шукаби ижобий жиҳатларга эга бўлган мутахассислар зарур. Бундай касбий салоҳиятли замонавий мутахассисларни, чунончи, бошланғич таълим педагогларини тайёрлаш олий таълим муассасининг асосий функцияларидан биттаси ҳисобланади. Шу боисдан ҳам олий таълим тизимидаги касбий таълим мутахассисларини тайёрлашни янада такомиллаштириш, модернизация қилиш, замон талаблари даражасига олиб чиқиш долзарб масалалардан ҳисобланади, ва олий таълим педегогларидан янги ташкилий-педагогик воситаларни, таълимга янги инновацион технологияларни, ахборот коммуникация технологияларидан унумли фойдаланиш методлари ва натижада ёш мутахасисларни тайёрлаш сифатини оширишнинг усул методларини излаб топишни талаб қилади.

Ўсмир қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлаш

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Ўзбекистон Республикаси мустақилликни қўлга киритиб, жаҳоннинг ривожланган давлатлари орасида муносиб ўринни эгаллаб, дадил қадамлар билан илгарилаб борар экан, шубҳасиз шу мустақилликни ва унинг  порлоқ истиқболини таъминловчи омилларнинг аҳамияти тобора ортиб бораверади.
     Президентимиз  И.А.Каримов таъкидлаганларидек, «иқтисодий ва сиёсий соҳалардаги барча ислоҳотларимизнинг пировард мақсади юртимизда яшаётган  барча фуқоролар учун муносиб ҳаёт шароитларини ташкил  қилиб беришдан иборатдир. Айнан шунинг учун ҳам маънавий жиҳатдан мукаммал инсонни тарбиялаш, таълим ва маорифни юксалтириш, миллий уйғониш ғоясини рўёбга чиқарадиган янги авлодни   вояга   етказиш    давлатимизнинг    энг      муҳим  вазифаларидан бири бўлиб  қолади».
         Баркамол авлод камолоти ғоясини турмушга тадбиқ этиш учун истиқлолнинг дастлабки кунлариданоқ миллий маънавият, миллий таълим ва тарбия муаммоларини ҳал қилишга жиддий эътибор берилмоқда.
         Мамлакатимизда маориф тизимида аниқ  ва равшан ҳамда илмий асосланган давлат сиёсати мавжуд. У инсонпарварлик ва демократияга суянган бўлиб, унда ҳар бир фуқаронинг таълим ва тарбия олиши конституция асосида қонунлаштириб қўйилган.
Ҳозирги даврда юксак қобилиятли мутахассисларни тайёрлашга  нисбатан талаб кун сайин ортиб бормоқда. Модомики, шундай экан, алоҳида олинган истеъдодли шахслардагина эмас, балки барча меҳнаткашларнинг ижодий имкониятларини иложи борича кўпроқ ривожлантириш зарурати юзага келмоқда. Бундай шароитда инсон ва унинг интеллектуал салоҳиятига алоқадор фанларнинг роли ортиб бориши ҳар бир инсон шахсида мавжуд яширинган тарздаги имкониятлардан фойдаланиш, уларни рўёбга чиқариш йўл-йўриқларини назарий жиҳатдан ишлаб чиқиш эҳтиёжи намоён бўлмоқда.
Шундай экан, ўсмир шахсини, келажак авлодни ўзининг соғлом ва мустақил фикрига эга бўлган етук шахс сифатида тарбиялаш ҳозирги кунда кўндаланг қўйилган асосий вазифалардан бирига  айланган. Айниқса, ўсмир қизларни тарбиялашда, педагогик жамоа ва оила ҳамкорлиги асосий ўринни эгаллайди.
Шарқ халқларида қиз болаларнинг тарбиясига алоҳида эътибор қаратилган, моддий таъминоти юқори бўлган оилалар покиза, оқила, доно, катта ҳаётий тажрибага эга аёлларни ўз қизлари учун энага этиб тайинлаган ва уларга қизларининг тарбиясини ишониб топширганлар. Оила бошлиқлари бўлган эркаклар оиланинг моддий таъминотини яратиш иши билан банд бўлганликлари боис, она доимо фарзандлари ёнида бўлиб, уларнинг тарбияси билан шуғулланган. Шу сабабдан она фарзандларнинг камолоти учун жавобгар, масъул шахс ҳисобланган. Оилада қизлар тарбиясини ташкил этишда қизларда ана шу масъулиятли вазифани бажариш, шунингдек, рўзғор ҳамда оила хўжалигини юритиш, оиланинг бошқа аъзоларига нисбатан ғамхўрлик кўрсатиш борасидаги муайян кўникма ва малакаларни шакллантириш масаласига алоҳида эътибор қаратилган.
Халқимиз оилада қизлар тарбиясини ташкил этиш борасида асрий тажрибага эга. Мазкур тажриба мазмуни шарқона одоб — ахлоқ, ҳаё — ибо, покизалик ҳисси билан йўғрилган панд — насиҳатлар, мутафаккирларнинг қарашлари, илмий — назарий ва амалий ғоялардан ташкил топган. Узоқ йиллар давомида оилавий муносабатларни йўлга қўйишда ана шу тажрибага таяниб иш кўрилди.
Оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлаш мураккаб педагогик жараён саналиб, мазкур жараённинг самарали ташкил этилиши бу борадаги муайян камчилик ва муаммоларнинг бартараф этилиши билан белгиланади. Айни вақтда эса оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлаш борасида бир қатор муаммолар мавжуд бўлиб, улар қуйидагилардан иборатдир:
1. Ота-оналарнинг оилада қизларни мустақил оилавий ҳаётга тайёрлаш жараёнининг моҳияти хусусида тўла маълумотга эга эмасликлари.
2. Ота-оналар томонидан ёшлар, шу жумладан, қизларни оилада мустақил оилавий ҳаётга тайёрлаш борасидаги назарий ва амалий билимларни ўрганиш имконини берувчи манбаларнинг етарли даражада мавжуд эмаслиги.
3. Оила, шунингдек, ота-оналарга ижтимоий ташкилотлар, таълим муассасалари ҳамда муайян мутахассислик йўналишларида фаолият юритувчи идоралар томонидан кўрсатилаётган назарий ва амалий ёрдамнинг ижтимоий эҳтиёжларга нисбатан пропорционал эмаслиги.
4. Оммавий ахборот воситалари орқали оила моҳияти, оилавий ҳаётни ташкил этиш, фарзандлар тарбиясини муваффақиятли олиб бориш, оилавий муносабатлар мазмуни, шунингдек, оилавий низо ва ажримларни келтириб чиқараётган сабаблар ва уларни бартараф этиш чора тадбирлари хусусида намойиш (ёки чоп) этилаётган кўрсатув, эшиттириш ёки чиқишлар савиясининг юқори эмаслиги.
5. Республикада юз бераётган ижтимоий иқтисодий ўзгаришлар аҳоли маънавий ахлоқий қарашларининг янгича мазмун касб этишига олиб келди. Айни вақтда аҳоли руҳиятида рўй бераётган кечинмаларнинг аксарият қисмини моддий эҳтиёжларни қондириш иштиёқи эгаллаган бўлиб, бу ҳолат ўз-ўзидан маънавий эҳтиёжларни қондириш истагидан устун мавқе эгаллашига сабаб бўлмоқда.
Юқоридаги каби муаммоларни оила, маҳалла ва педагогик жамоа ҳамкорликда ўрганиб, таҳлил қилиши, қизларни маънавий хислатларини шаклланишида, уларни оилавий ҳаётга тайёрлашда асосий йўл ҳисобланади. 
Қизларни мустақил ҳаётга тайёрлаш борасида оила ва жамоатчилик ўртасида ижодий ҳамкорликни қарор топтиришдан кўзланган мақсад — қизларга оилавий ҳаётни ташкил этиш, оилада соғлом муҳитни шакллантиришнинг психологик-педагогик асослари ҳақида маълумотлар бериш, уларда оилавий муносабатларни ташкил этиш ҳамда оила хўжалигини юритиш борасида муайян амалий кўникма ва малакаларни ҳосил қилиш, бу йўлда оилага назарий ва амалий жиҳатдан ёрдам кўрсатиш, оилани ҳар томонлама қўллаб-қувватлашдан иборатдир.
 
Демак, қизларни мустақил ҳаётга тайёрлашда оила ва жамоатчилик ўртасида ижодий ҳамкорликни юзага келтириш давр талаби саналади. Зеро, қизларнинг баркамол, етук инсон бўлиб етишишлари, уларнинг тафаккур ва дунёқарашининг кенгайиши самарали, мақсадга мувофиқ равишда ташкил этилган ижтимоий тарбия натижаси саналади. Оилада тарбияланаётган болаларнинг маънавий-ахлоқий камолоти ота-оналарнинг ҳаётий тажрибаси, маънавий ахлоқий қиёфаси, билим ҳамда педагогик маҳоратга эгалик даражаси таъсирида юзага келсада, мазкур жараёнда оилалар ва уларда олиб борилаётган тарбия мазмунининг жамият томонидан қўллаб қувватланаётганлигига ҳам кўп жиҳатдан боғлиқ. Шу боис оила ва жамоатчилик ўртасида қарор топган ижтимоий ҳамкорлик оилаларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, оилавий тарбия самарадорлигини ошириш, оила муҳитида камол топаётган фарзандларнинг ижтимоийлашуви, яъни, давлат, жамият, шунингдек, юридик ҳамда жисмоний шахсларнинг ўзаро алоқалари асосида ташкил этилувчи ижтимоий муносабатлар мазмунини чуқур англаб етиш, фуқаролик бурчлари ва ҳақ ҳуқуқларини билиш имкониятини яратади.
Уразбаева Дилбар Абдуллаевна
Рахимова Эътибор Рустамовна
 

OLIY TA’LIM TIZIMIDA “MULOQOT SOATLARI”NI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Oliy ta’lim tizimida o’tkaziladigan “Muloqot soatlari” talabalarning ma’naviyatli, madaniyatli, milliy va umumbashariy qadriyatlarga sodiq, raqobatbardosh mutaxassis sifatida shakllanishida  alohida o’ringa ega. SHu bilan birga ta’kidlash joizki, bu turdagi mashg’ulotlarning nazariy va uslubiy muammolari tadqiqotchilar tomonidan kam o’rganilgan.  Bu  mashg’ulotlar odatda  akademik guruh murabbiylari tomonidan   o’tkaziladi. “Muloqot soatlari” mavzulari har o’quv yili boshlanishida ta’lim muassasasi ma’naviyat va ma’rifat bo’limi tomonidan tayyorlanadi va akademik guruh murabbiylariga taqdim qilinadi. “Muloqot soatlari”  uchun har haftada 2 akademik soat ajratilgan bo’lib, taqvimiy rejaga mos ravishda o’tkaziladi.
Oliygoh tizimida  talaba yoshlarda milliy-ma’naviy merosga dahldorlik tuyg’usini shakllantirishda “Muloqot soatlari”  ta’sirchanligiga  erishish alohida ahamiyatga ega.  Yoshlarimiz siyosiy-madaniy ongini rivojlantirish, ularda faol hayotiy nuqtai-nazar, tashabbuskorlik, vatanparvarlik, madaniyatlilik, intellektuallikni rivojlantirish maqsadida “Muloqot soatlari”   mavzulari milliy ma’naviyatimiz shakllanishiga, kishilik jamiyati  rivojiga beqiyos hissa qo’shgan ajdodlarimiz merosini o’rganishga, madaniy, ijtimoiy, siyosiy, tarbiyaviy yo’nalishdagi muammolarni  tahlil qilishga  bag’ishlanadi. SHuningdek, “Muloqot soatlari”  hayotimizda ro’y berayotgan  ijtimoiy o’zgarishlar, madaniy, ilmiy sohada yuz berayotgan  voqea-hodisalar, yangiliklar, jarayonlarga bag’ishlangan xolda tashkil qilinadi. Bu o’rinda “Muloqot sotalari” didaktik jarayon qonuniyatlari, tamoyillari asosiga quriladi, talabalar qiziqishlari, talab-ehtiyojlari dairasidan kelib chiqqan xolda mashg’ulot  ta’sirchanligiga  erishiladi.
“Muloqot soatlari” samaradorligini oshirishda  ularning qanday  rejalashtirilganligi va tashkil qilinganligi ahamiyatlidir. Muloqot soatlari” ni tashkil qilishda faoliyatni quyidagi izchillikda olib borish mumkin:
1.     Mashg’ulotdan ko’zlangan maqsadlarni aniq belgilash.
2.     Mashg’ulotni loyihalashtirish.
3.    Mashg’ulotni o’tkazish.
4.  Faoliyatni tahlil qilish. Bunda faoliyat natijalari,   yo’l qo’yilgan hato va kamichliklar, ularni kelib chiqish sabablari tahlil qilinadi.
Bundan tashqari mashg’ulot samaradorligi o’qituvchi va talaba munosabatlari xarakteriga, maqsad va usul, vositalar mutanosibligiga, ob’ektiv(shart-sharoitlar, mashg’ulotning moddiy-texnik jixozlanganligi) va sub’ektiv (o’quvchi, o’qituvchi,   ularning o’zaro munosabati, psixologik muhit) omillarga, shuningdek, ta’lim oluvchilar o’z-o’zini tarbiyalash imkoniyatlarining mavjudligiga bog’liq[2].
Ta’lim-tarbiya  maskanlarida yoshlarda diniy ekstremizm va terrorizmga qashi immunitetni shakllantirish borasida ma’naviy-ma’rifiy ishlar, jumladan, “Muloqot soatlari”ni innovatsion texnologiyalar asosida amalga  oshirishimiz,   bu jarayonda yo’l quyilayotgan xato va kamchiliklarimizni o’z vaqtida bartaraf qilishimiz, tarbiya vositalarining ta’sirchan mexanizmlarini yana bir marta qayta ko’rib chiqish dolzarb muammolardan biri bo’lib qolmoqda.
Talabalar o’rtasida olib borilayotgan ma’ruzalarda, amaliy mashg’ulotlarda, darsdan tashqari ma’naviy-ma’rifiy tadbirlarda bugungi kun talabasining ongi, tafakkuri ma’naviyati, mustaqilligimiz, istiqlolimiz talablariga  javob berish lozim. Ta’lim muassasasining barcha akademik guruhlarida o’tkazilayotgan ma’naviyat-ma’rifat darslarini, xususan, “Muloqot soatlari”ni maqsadli tashkil qilishga alohida e’tibor qaratmoq juda muhimdir. Bundan ko’zlangan bosh maqsad    Prezidentimiz  I.A.Karimov qayd qilganidek: «Vataniga, xalqiga, millatiga fidokor, mustaqil fikrlaydigan, biron bir masalani ongli ravishda, mas’uliyat bilan hal qiladigan, izlanuvchi, yangilikka intiluvchi kadrlarni tayyorlashdir”[1].
Buning uchun «Muloqot soatlari»da  muhokamaga qo’yilayotgan mavzular o’qituvchi va talabalarning faol xamkorligini ta’minlagan xolda qizg’in bahs-munozaralarda o’tkazilishi juda muhim. Muammo muhokamasida talaba shunchaki tinglovchi  sifatida qatnashishi umuman noto’g’ri deb hisoblaymiz. CHunki  masalaning mohiyati aniq idrok qilinishi, ayni vaqtda  yuqorida ko’tarilgan muammolar mezonida nima  to’g’ri yoki noto’g’ri ekanligini  har bir talaba tushunib yetishi uchun ularda shaxsiy fikr xamda munosabat  shakllangan bo’lishi kerak. Talabaning faol ravishda  fikrlashi va shu bilan birga guruhdoshlari bilan qizg’in bahslarda qatnashishi masalaning asl mohiyatini mustaqil anglab olishida katta yordam beradi deb o’ylaymiz. Quyida  «Muloqot soatlarida» bahs-munozaralarni tashkil qilish bo’yicha bir qator tavsiyalarni  keltirishni lozim topdik.
 Bahs-munozaralarning maqsadi talabalarning tanqidiy fikr-mulohaza yuritish malakalarini rivojlantirish  hisoblanadi. Ya’ni  yoshlar  tafakkurida mustahkam  o’rnashib olayotgan   «evropacha madaniyat», «zamonaviylik», “diniy ekstremizm va terrorizm”  g’oyalarining asl mohiyatini anglab yetish va ushbu muammolarga nisbatan  to’g’ri, holisona munosabat bildirishlarida xamda mustaqil fikrlarini rivojlantirishda yordam beradi. Talabani muammoga turli nuqtai-nazardan yondoshishga,  masalaning ayrim jihatlarini shubha ostiga olishga,   muamola madaniyatiga o’rgatadi. Har bir inson hayotga teran nazar bilan qarashida yuqoridagi malakalar juda zarur. Bu  esa  yoshlarning demokratik jamiyat fuqarosi sifatida ongli hayot kechirishlari, atrof-muhitda sodir bo’layotgan jarayonlarga  nisbatan  to’g’ri munosabat bildirishmalakasiga ega bo’lishlari, jamiyatda yuz berayotgan voqea-xodisalarga tahliliy, xolisona baho berishlari,  hayotda yo’qotishlarsiz, muammolarsiz yashashlari, o’z o’rinlarini topib,  el-yurtga foydali inson bo’la olishlarida ahamiyati cheksiz [2].
Bahs-munozaralarni tashkil qilishda ishtirokchilarsoni  aniq belgilab olinadi, Bunda guruh talabalarining yoshi, individual-psixologik imkoniyatlari,  jinsi va mafkuraviy  tafakkur darajasi, ma’naviy-axloqiy tarbiyalanganlik  masalalariga aloxida e’tibor qaratish zarur.
Ishtirokchilar soni va tarkibi aniqlangach, talabalarni  4-6 kishidan iborat kichik jamaolarga birlashtirish lozim bo’ladi. Talabalar orasidan xakamlik vazifasini bajara olish ikoniyatiga ega bo’lgan yoshlar xam belgilab olinadi. Xakamlarning vazifasi  haqiqatga to’g’ri keladigan aniq va isbotli fikrlarni keltirgan  talabalar jamoasini belgilab berishdan iborat bo’ladi.
Dalillar bilan bir qatorda munozara ishtirokchilari fikrlar isboti uchun asos bo’ladigan  tsitatalar, statistik ma’lumotlarni ham o’rtaga tashlaydilar. Kichik guruhlarda fikrlar mustahkamlangach,  har bir jamoa o’z nuqtai-nazarlarini yoritib berishlari uchun bittadan vakil  belgilaydilar. Har bir guruhdan bittadan vakil  muammoni tasdiqlovchi yoki inkor qiluvchi tomonlarini ko’rsatib  beradilar, asosli dalillarni keltiradilar.
Yakunida o’qituvchi har bir jamoa tomonidan bildirilgan fikrlarni xamda ularning faoliyatida yo’l quyilgan xato va kamchiliklarni ko’rsatib o’tadi xamda  aniqdalillarga  boy hulosalar qiladi.
 
Biz  yoshlarimiz o’rtasida ma’naviy inqirozlar sababchisi bo’layotgan turli xafv-xatarlarni oldindan anglab, o’z vaqtida tegishli choralarni ko’rishimiz, avvalo ta’lim-tarbiya masalasida yoshlarni qurollantirishimiz, ularning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishimiz kerak. Yovuz tahdidlarning mohiyatini yoshlarimizga  hayotiy misollar, aniqdalillar orqali chuqur tushuntirib berishimiz kerak. Toki ular o’zlarining kimlarning farzandlari, qaysi buyuk ajdodlar zurriyodi ekanligini, kimlardan o’rnak olib to’g’ri yashash mumkinligini tushunsinlar, millat obro’sini saqlab qolishda, O’zbekistonning buyuk kelajagini ta’minlashda mas’ul ekanini  anglab yetsinlar.
 
Sh.Ismailova, pedagogika fanlari nomzodi, UrDU.

“Ёшларни диний бағрикенглик, соғлом эътиқод ва миллий қадриятларга содиқлик рухида тарбиялашнинг долзарб масалалари” мавзусидаги ёшлар семинари бўлиб ўтди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати Васийлик Кенгаши мажлисининг 2015 йил 31 мартдаги 40-сонли баёни билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида 2015 йилда ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар Дастури”нинг VIII-йўналиши 82-банди ижроси юзасидан Республика ёшлар илмий-амалий семинарини ўтказиш бўйича ҳамкор ташкилотлар томонидан қабул қилинган қўшма қарор ижросини таъминлаш мақсадида 2015 йил 10 ноябрь куни Хоразм вилояти олий таълим муассасалари профессор-ўқитувчилар ва талабалари иштирокида “Ёшларни миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тамойиллари асосида тарбиялашнинг долзарб вазифалари” мавзусида ёшлар илмий-амалий семинари ўтказилди.

ИЗыскания путей защиты молодежи от «Массовой культуры»: опыт Узбекистана

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Известно, что в последнее время в общественных кругах Узбекистана широко обсуждаются пути распространения среди молодежи здорового образа жизни, защиты их от наркомании, деструктивных, экстремистских, других неэтических идей и негативного влияния так называемой “массовой культуры”.то такое массовая культура? Массовая культура, поп-культура, масскультура — культура, популярная и преобладающая среди широкого слоя населения в данном обществе.

Демократик янгиланиш жараёнида ёшларга оид давлат сиёсатнинг аҳамияти

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
 
 Ёшлар ҳар бир тарихий даврда миллат ва давлат истиқболини белгиловчи асосий куч бўлиб келган. Уларнинг билим — салоҳиятини ошириш, иқтидор ва қобилиятини ижтимоий фойдали томонга йўналтириш мамлакат ҳаётини ҳар томонлама юксалтиришнинг асосий омилларидан саналади. Бугунги кунда дунёнинг кўпчилик минтақаларида содир бўлаётган ижтимоий тўполонлар, маънавий-мафкуравий инқирозлар оқибатида жамият барқарорлиги ва давлат суверенитети масалаларига жиддий путур етмоқда.

МУСТАҚИЛЛИК, МАЪНАВИЯТ ВА ЁШЛАР

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Бугун дунёда ўзига яраша юксак салоҳияти, беназир нуфузига мос равишда ўрин эгаллаётган мустақил Ўзбекистон аталмиш давлат бор экан, бу юртда ана шу номга муносиб халқ яшамоқда. Бу юртда унинг ота-боболари, авлод-аждодлари, буюк зотлари яшаб ўтган. Ҳар бир миллатнинг ўзига хос жиҳатларини, хусусан, маънавиятини шакллантиришда энг аввало, беқиёс таъсир кучига эга “бебаҳо бойлик бўлмиш илму-маърифат, таълим ва тарбиянинг инсон камолоти ва миллат равнақининг энг асосий шарти ва гарови” сифатидаги ўрни каттадир.
Давлатимиз ҳамиша демократик тараққиёт, модернизация ва янгиланиш борасида белгиланган мақсадларга эришишда энг муҳим қадрият ва ҳал қилувчи куч бўлган билимли ва интеллектуал ривожланган авлодни тарбиялаш вазифасини ўзининг асосий устувор йўналишлари қаторига қўйиб келмоқда. Бу борада Президентимиз Ислом Каримов таъкидлаганидек, “Биз фарзандларимизнинг нафақат жисмоний ва маънавий соғлом ўсиши, балки уларнинг энг замонавий интеллектуал билимларга эга бўлган, уйғун ривожланган инсонлар бўлиб, XXI аср талабларига тўлиқ жавоб берадиган баркамол авлод бўлиб вояга етиши учун зарур барча имконият ва шароитларни яратишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйганмиз”.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотлар ва қонунчилик жараёни ўсиб келаётган ёш авлодни жисмонан ва маънан етук инсонлар қилиб тарбиялашга, уларнинг жамиятда ўз ўрнига эга ва албатта бирон касб ёки ҳунар эгаси бўлиб етишишини таъминлашга хизмат қилади. 
Дунёда маънавий таҳдидлар хавфи ортиб бораётган бир даврда мустақил ва соғлом фикрлайдиган, аждодларга юксак ҳурмат руҳида уларга муносиб бўлишга интиладиган авлодни тарбиялаш республикамизда давлат сиёсати даражасига олиб чиқилган экан, бу жараёнда фаол иштирок этиш ҳар биримизнинг муқаддас бурчимиздир.
Ёшлар маънавиятини юксалтиришда энг муҳим омиллардан яна бири – тарихий хотира – аждодларга юксак ҳурмат ва эҳтиром ифодаси бўлиб, ўтганлар хотирасини ёдда сақлаган ҳолда, эъзозлаб яшаш демакдир. Ёшларни шундай анъана руҳида тарбиялаш, Ватанимиз тарихи билан қуроллантириш маънавият ва миллий мафкурани шакллантириш соҳасидаги кечиктириб бўлмас вазифа эканлиги Президентимиз Ислом Каримов томонидан мамлакатнинг тарихчи олимлари ва журналистлари билан ўтказилган суҳбатлари (1998 йил 26 июнь) ҳамда “Тарихий хотирасиз келажак йўқ” номли асарида (1998) ўз ифодасини топган. Зеро, тарих — халқ маънавиятининг асосидир. Бинобарин, мустақил Ўзбекистоннинг буюк неъмати бўлган эрки ва озодлиги халқимизнинг баракали меҳнати ва ижодий фаолиятидан келиб чиқиш билан бирга Турон заминда вояга етган ҳамда жаҳон цивилизациясига муносиб ҳисса қўшиб, ўз ғоялари, тафаккури билан ўзбек миллий ғоясига асос солган аждодларимизнинг бой мероси ва сермазмун тарихимизга ҳам таянади.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислоҳотларнинг самарадорлиги, аввало, халқ маънавиятининг тикланиши, бой тарихий меросимизнинг кенг ўрганилиши, ёшларимиз қалби ва онгига миллий ғоянинг чуқур сингдирилаётганлиги билан узвий боғлиқдир. Ана шуларни назарда тутиб, Президент Ислом Каримов: “Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта, бахтли бўлиб яшаши учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, беқиёс аҳамият касб этади”, деб уқтирди.
Дарҳақиқат, бугунги кунда Ўзбекистон эришаётган, дунё тан олаётган улкан натижаларнинг негизида турган асосий омил, Президент Ислом Каримов таъкидлаганидек: “… мустақиллик даврида одамларимизнинг дунёқараши, ҳаётга, меҳнатга, ўз касбига бўлган муносабати кескин ўзгариб бораётганида яққол намоён бўлмоқда”.
Мустақиллик йилларида ёшларимизнинг мустақил фикрлаши, маънавий олами, ижтимоий фаоллиги ўсиб бораётгани барча ютуқлар пойдеворига, куч-қудрат манбаига айланганлигини, айниқса юртимизда амалга оширилаётган улкан бунёдкорлик ишлари, эришилаётган ютуқларнинг негизида инсон омили ҳал қилувчи роль ўйнаётганини кузатиш мумкин. Маънавий мерос, миллий қадриятларнинг тикланиши, соғлом авлодни ҳар томонлама етук, маънан юксак, комил инсон қилиб тарбиялаш давлат сиёсати даражасига кўтарилди. Асрлар давомида шаклланиб келаётган миллий давлатчилик асослари миллий ўзликни англаш тамойили билан тобора мустаҳкамланмоқда. Миллий-маънавий янгиланиш, қадриятлар қайта тикланиши, иқтисодий юксалиш тараққиёт омилига айланди.
 
Ҳозирги мураккаб таҳликали даврда ёшлар тарбиясига давлат сиёсати даражасида эътибор қаратилаётганлиги ёшлар учун яратиб берилаётган имкониятлардан унумли фойдаланишлари лозим, зеро келажак ёшлар қўлида эканлигини ҳеч қачон унутмасликлари, бизгача асраб авайлаб етиб келган миллий, маънавий меъросларимизни биздан кейинги авлодларга етказишлари лозимлигини яна бир бор унутмаслик керак. Зеро, ёшлар тарбиясида ҳар бир фуқаро масъулдир, хох у ота бўлади, хох у она бўлади, ака-ука, опа-сингил, қавм-қариндош бўладими, ё дўст-биродар бўладими ҳар бири масъулдир.
М. С. Хажиева — фал. ф. д.

Faollikda birdam “Bunyodkor” yoshlari

Urganch davlat universiteti
Илм-фан

Xorazm viloyatida butun respublikamizda bo‘lgani kabi talaba yoshlarning yozgi ta’til davomidagi bo‘sh vaqtlarini foydali mehnatga jalb etish, mahallalardagi vaqtincha ishsiz yoshlarni ish bilan ta’minlash va ularni mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlarida ishtirok etib, ko‘maklashish maqsadida «Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati, oliy ta’lim muassasalari, o‘rta maxsus ta’lim boshqarmasi, Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi, „Mahalla” hayriya jamoat fondi bilan hamkorlikda, “Bunyodkor” yoshlar mehnat guruhlari faoliyati tashkil etilgan.
— „Bunyodkor” yoshlar mehnat harakati loyihasida bu yil ham ishtirok etayotganimdan xursandman, — deydi Urganch davlat universiteti talabasi Odamboyev Jasur. — Ushbu loyiha orqali viloyatimizning ko’rkiga ko’rk qo’shib qad rostlayotgan binolar, bunyodkorlik ishlariga o’zimning kichik bir hissamni qo’shayotganimdan faxrlanaman. 
“Kamolot” YIH viloyat Kengashi hamda Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish boshqarmasi hamkorligida, viloyat miqyosida 380 dan ortiq talabalar va uyushmagan yoshlar mehnat ob'yektlariga jalb qilindi.

Урганч Давлат университетида “Гиёҳвандликка қарши кураш ойлиги” тадбирлари ўтказилди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2015 йил 27 майдаги 87-02-1119-сонли модемномасига асосан Урганч давлат университетининг “Гиёҳвандликка қарши кураш ойлиги”га бағишланган тадбирлар режаси ишлаб чиқилиб тасдиқланди, режа асосида бир қанча тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан июнь ойи давомида қуйидаги тадбирлар амалга оширилди:
2015 йил 4 июнь куни Физика-математика факультетида Хоразм вилоят Наркология Диспансери билан ҳамкорликда “26 июнь – Бутунжаҳон гиёҳвандликка қарши кураш куни” муносабати билан “Биз гиёҳвандликка қаршимиз” мавзусида тадбир бўлиб ўтди. Тадбирда вилоят Наркология Диспансери шифокори Фарход Атажанов, факультет профессор-ўқитувчилари ва талабалари қатнашдилар.
2015 йил 8 июнь куни Тарих факультетида “Наркомания тўғрисида тушунча” мавзусида учрашув бўлиб ўтди. Учрашувда Тадбирда вилоят Наркология Диспансери шифокори Ж.Ахмедов маъруза қилди.
2015 йил 9 июнь куни Иқтисодиёт факультетида Хоразм вилояти Наркология диспансери билан ҳамкорликда “26 июнь – Бутунжаҳон гиёҳвандликка қарши кураш куни” муносабати билан тадбир ўтказилди. Тадбирда Хоразм вилояти Наркология Диспансери шифокори Ж.Б.Турдиев, маъруза қилди.
2015 йил 9 июнь куни Физика-математика факультетида “26-июн Халқарo гиёҳандликка қарши кураш куни” мунoсабати билан талабалар ўртасида спoртнинг шаxмат тури бўйича факультетбиринчилиги ўтказилди. Шахмат мусобақасида 32 нафар талаба, шашка мусобақасида 16 нафар қизлар ўзаро беллашдилар. Ғолиблар УрДУ “Камолот” ЁИХ бошланғич ташкилоти, Республика “Талаба” спорт уюшмаси Хоразм вилоят бўлими, УрДУ касаба уюшмаси ва факультет томонидан дипломлар ва эсталик совғалари билан тақдирландилар.
2015 йил 12 июнь куни Табиатшунослик ва география факультетида Хоразм вилоят Норкалогия диспансери шифокори К.Авезов билан “Биз гиёҳвандликка қаршимиз” мавзусида тадбир бўлиб ўтди.
2015 йил  12 июнь Кимё-техника факультетида “Соғлом турмуш тарзи” мавзуси тадбир ўтказилди. Тадбирда “Саломатлик” институти Хоразм вилояти бўлими бўлим бошлиғи Н.Ф.Назарова маъруза қилди.
2015 йил 13 июнь куни Физика – математика факультетида Вилоят наркалогия диспансери шифокори А.Шарипов билан “Биз гиёҳвандликка қаршимиз” мавзусида тадбир бўлиб ўтди.
2015 йил 13 июнь куни Жисмоний маданият факультетида Вилоят наркалогия диспансери шифокори Ф.Атажанов билан “Биз гиёҳвандликка қаршимиз” мавзусида тадбир бўлиб ўтди.
2015 йил 18 июнь куни “26-июн Халқарo гиёҳандликка қарши кураш куни” мунoсабати билан  Жисмoний маданият факультeтида талабалар ўртасида спортнинг баскетбол турибўйича мусобақаўтказилди. Ғолиб жамоалар Республика “Талаба” спорт уюшмаси Хоразм вилоят бўлими ва университет “Камолот” ЁИҲ б.т. томонидан фахрий ёрлиқ ва эсдалик совғалар билан тақдирландилар.
  2015 йил 19 июнь куни Физика-математика факультетида Саломатлик ва тиббий статистика институти Хоразм филиали бўлим бошлиғи Н.Назарова  ва врач Р. Матқурбанова билан “Гиёҳвандлик умр заволимавзусида учрашув ўтказилди.
2015 йил 20-26 июнь кунлари “26-июн Халқарo гиёҳандликка қарши кураш куни” мунoсабати билан  Жисмoний маданият факултeтида спoртнинг футбoл тури бўйича факультeт биринчилиги ўтказилди. Ғолиблар Республика “Талаба” спорт уюшмаси Хоразм вилоят бўлими ва университет “Камолот” ЁИҲ б.т. томонидан фахрий ёрлиқ ва эсдалик совғалар билан тақдирландилар.
2015 йил 23 июнь куни “26-июн xалқарo гиёҳандликка қарши кураш куни” мунoсабати билан талабалар ўртасида спoртнинг шаxмат тури бўйича унивeрситeт биринчилиги ўтказилди. Ўйин натижаларига кўра биринчи ўринни ўғил бoлалар ўртасида  жисмoний маданият факультeти, қиз бoлалар ўртасида физика – матeматика факултeти, иккинчи ўринни ўғил бoлалар ўртасида физика – матeматика факултeти, қиз бoлалар ўртасида жисмoний маданият факуллтeти, учинчи ўринни қиз ва ўғил бoлалар ўртасида пeдагoгика факултeти жамoалари эгаллади. Ғолиблар Республика “Талаба” спорт уюшмаси Хоразм вилоят бўлими ва университет “Камолот” ЁИҲ б.т. томонидан фахрий ёрлиқ ва эсдалик совғалар билан тақдирландилар.
2015 йил 25 июнь куни Кимё-техника факультети архитектура таълим йўналиши талабалари ўртасида “Гиёхванд моддаларсиз келажак сари” мавзусида расмлар танлови ўтказилди. Ғолиблар университет “Камолот” ЁИҲ б.т. томонидан фахрий ёрлиқ ва эсдалик совғалар билан тақдирландилар.  
2015 йил 26 июнь куни Чет тиллари факультетида “26-июн xалқарo гиёҳандликка қарши кураш куни” мунoсабати билан “Биз ёшлар гиёҳвандликка қаршимиз!” мавзусида учрашув ўтказилди. Тадбирда Урганч шаҳар ИИБ Ҳуқуқбузарликларни олдини олиш бўлими катта инспектори Т.Жуманиёзов маъруза қилди.
2015 йил 26 июнь куни Физика-математика факульетида “Камолот” ЁИХ Хоразм вилоят кенгаши қошидаги “Биз соғлом турмуш тарзи тарафдоримиз” акцияси доирасидаги тарғибот гуруҳи аъзоси Адамов Анвар иштирокида мини-сессия ташкил қилинди. Унда А.Адамов “Ёшлар орасида ОИВ, ОИТС ва гиёҳвандликни олдини олиш” мавзуси бўйича тушунтириш-тарғибот ишини олиб борди.
2015 йил 26 июнь Чет тиллари факультетидаЁшлар ўртасида жиноятчиликка қарши кураш” мавзусида тадбир ўтказилди. Тадбирда Чет тиллари факультети  декани доц. З.Жуманиёзов, УрДУ Камолот ЁИҲ БТ фаоли С.Алланазаров, ИИБ Академияси 3-курс тингловчилари Ж.Э.Бекчанов, Н.Б.Бекчановалар маъруза қилдилар.
2015 йил 26 июнь куни “26-июн Халқарo гиёҳандликка қарши кураш куни” мунoсабати билан “Гиёхвандлик аср вабоси”  мавзусида тадбир ўтказилди. Тадбирни маънавият ва маърифат ишлари бўйича проректор С.Давлетов кириш сўзи билан  очиб берди. Шундан сўнг Вилоят ИИБ катта инспектори майор С.Пиржонов, Наркология диспансери шифокори Ф.Атажонов, Жисмоний маданият факультети декани доц.А.К.Шарипов, Тиббий билим асослари кафедраси мудири Х.У.Бекчанов маъруза қилдилар.
 Маънавият ва маърифат бўлими.

 

"Очиқ таълим манбалари" мавзусида ЮНЕСКО ўқув семинари ўтказилди.

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
 Ўзбекистон Республикасининг ЮНЕСКО ишлари бўйича Миллий комиссияси томонидан жорий йилнинг 22-25 июн кунлари Тошкент шаҳрида «Очиқ таълим манбалари» мавзусида ўқув семинари ўтказилди. Ўқув семинар Ўзбекистон Республикасининг ЮНЕСКО ишлари бўйича Миллий комиссияси, Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхоналари ҳамкорлигида Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университетида ташкиллаштирилди, унда Республикамизнинг Барча олий таълим муассасалари Ахборот-ресурс марказлари ходимлари иштирок этди. Ўқув семинар қизғин тарзда олиб борилди, семинар якунида иштирокчилар сертификат билан тақдирландилар.
  
  
 
 
 
 
 
 

Image.scr вирусидан қутилиш учун тўртта амал.

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Қуйидаги 4 та қадамни бажаринг ва image.scr файл вирусидан қутилинг!
1-ҚАДАМ.   Компьютерда Диспетчер задач Windowsни ишга туширасиз, у ердан Процессы менюсидан Image.exe устида сичқончанинг чап тугмасини босинг ва Завершить дерево процессов , буйруғини танланг.
 

“XXI аср – интеллектуал авлод асри” шиори остида Республика илмий-амалий конференциянинг ҳудудий босқичи ўтказилди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати Васийлик Кенгашининг 2015 йил 31 мартдаги мажлисининг 40-сонли Баённомаси билан тасдиқланган “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар Дастури”нинг “Иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш, ижодий ва интеллектуал салоҳиятини рўёбга чиқаришга қаратилган ишларни тизимли йўлга қўйиш” номли IV бўлимидаги “Ёш олимлар ва талабалар иштирокида “XXI аср – интеллектуал авлод асри” шиори остида ҳудудий ва республика илмий-амалий конференцияларни ўтказиш” ҳақидаги 39-сонли бандида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида Урганч давлат университетида 2015 йил 4-5 июнь кунлари мазкур конференциянинг ҳудудий босқичи ўтказилди.

Урганч давлат университети ёшларининг Бухоро ва Самарқанд шаҳарларига саёҳати уюштирилди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
“Камолот”ёшлар ижтимоий ҳаракати Хоразм вилояти Кенгаши Васийлик Кенгаши мажлисининг 196-сонли карорига асосан Ўзбекитон Республикасида 2015 йил ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар Дастурида белгиланганидек, ёшларни мамлакатимзда олиб борилаётган кенг кўламдаги ислоҳотлар, бунёдкорлик ва ижодкорлик ишлари билан яқиндан таништириш,уларда миллий ғурур ва ифтихор туйғусини янада ошириш,ўқиш ва жамоат ишларида фаол,иқтидорли,ижодкор ва кам таьминланган талаба ёшларни қўллаб-қувватлаш мақсадида,“Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати вилоят Кенгаши ҳамда Урганч давлат университети ҳамкорлигида талаба ёшларидан иборат гурухнинг Бухоро,Самарқанд шаҳарларига саёҳат дастури амалга оширилди.

“Ал-Хоразмий ворислари” жамоаси ғолиб бўлди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, “Камолот” ЁИҲ Марказий Кенгаши, Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти томонидан “Тафаккур синовлари” Республика танлови ҳар йили кўтаринкилик руҳида ташкил қилиниб келмоқда. 2015 йил 30 май куни Бухоро шаҳрида ушбу танловнинг минтақавий босқичи ташкил этилди ва танловда Қорақалпоғистон Республикаси, Навоий, Бухоро, Хоразм вилоятларидаги олий таълим муассасалари жамоалари ўзаро куч синашдилар. Жуда қизиқарли ўтган мазкур танловда иштирок этган барча жамоалар ўзларининг шижоати, интеллектуал ва ижодий салоҳиятларини тўла намоён этишга муваффақ бўлдилар.

"Китоб байрами" ўтказилди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан

2015 йил 30 май куни Урганч шаҳридаги янги бунёд этилган  Ёшлик спорт мажмуаси жойлашган кўркам кўчада «Китоб байрами» бўлиб ўтди. Байрам тантаналари таниқли хонандаларнинг шўх  қўшиқлари ва иштирокчиларнинг жўшқин рақслари билан бошланди. Шундан сўнг вилоят ҳокими Пўлат Бобожонов  тадбирни  байрам табриги билан очиб берди. Вилоят ҳокими Республика “Китоб байрами” муносабати билан барча Вилоятдаги Китоб савдо марказлари, Ахборот-кутубхона маркази ва  Ахборот-ресурс маркази ходимларини  китоблар кўргазмасига келган китобсевар элдошларимизни бугунги тантана билан самимий қутлаб, “Адабиётга эътибор-маънавиятга, келажакка этибор” эканлигини китоб – миллатнинг бебаҳо маданий ва маънавий мероси, у тафаккур хазинасининг калити эканлигини, таъкидлаб ўтди.

Глобаллашув жараёнида Қуйи Амударё халқлари хаётида этнотрансформация ва динамика

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Мустақиллик йилларида Ўзбекистон ва минтақа халқларининг тарихини янги концептуал-услубий асосларда ўрганиш имкониятлари кенгайиши билан бирга, уни холисона ёритиш ва турли даврларда амалга оширилган тадқиқотлар натижаларига, жумладан, глобаллашув жараёнида  Қуйи Амударё халқлари хаётида этнотрансформация ва динамика муаммосининг ўрганилишига ҳаққоний баҳо бериш ниҳоятда муҳим вазифага айланди.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 11 февралдаги 56-ф-сонли Фармойиши ижросини ва уларда профессор-ўқитувчилар, иқтидорли талабалар, катта илмий ходим-изланувчи, мустақил тадқиқотчи, тегишли соҳалар олим ва мутахассисларининг кенг иштирокини таъминлаш мақсадида 2015 йилнинг 26 май куни Урганч давлат  университетида «Глобаллашув жараёнида Қуйи Амударё халқлари хаётида этнотрансформация ва динамика» мавзусида республика  илмий-амалий анжумани ташкил этилди.

Mustahkam оila – ma’naviy tarbiya maskani

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
Ajdоdlarimiz azaldan оila mustahkamligi sоg‘lоm avlоdning yaralishi yo‘lida muttasil e’tibоrda bo‘lgan, оilasi, urug‘i оbro‘si mustahkamligi, g‘ururi uchun dоim kurashib kеlgan. Bunday оilaparvarlar va bоlaparvarlar zardushtiylik g‘оyalarining aynan bizning zaminda tug‘i-lishi bilan ham bоg‘liq. Buni tariхiy manbalarni kuzatishning o‘ziyoq anglatib turibdi. Zardush-tiylikning muqaddas kitоbi “Avеstо”da оila, uning mustahkamligi, tarbiya masalalariga katta e’tibоr bеrilgani uning isbоtidir.
Bu misоllardan ko‘rinib turibdiki, eramizgacha bo‘lgan uzоq o‘tmishda ham biоlоgik-fi-ziоlоgik jihatdan sоg‘lоm erkak yoxud ayol kishilar оila qurishga majbur bo‘lishgani hоlda, ular qavm-urug‘ini tоza saqlash, milliy qоnni buzmaslik, nikоh tushmaydigan qarindоshlar o‘rtasida оila qurmaslik kabi axlоq-оdоb nоrmalariga amal qilishgan.
Оila bоlani jamiyat sari ilk qadam qo‘yishida dastak bo‘ladi, aynan оilada bоla ijtimоiy jihatdan tarbiyalanadi, shaхs sifatida shakllanadi. Yurtimizda yosh оilalarni qo‘llab-quvvatlash, оnalik va bоlalikni muhоfaza qilish bo‘yicha mukammal tizim shakllangan.

“Тафаккур синовлари” Республика танловининг Вилоят босқичи ўтказилди

Urganch davlat universiteti
Илм-фан
 
“Тафаккур синовлари” Республика танловининг Вилоят босқичи ўтказилди
 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 31 мартдаги “Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга оширишга қаратилган қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 40-сонли мажлис баёнининг 1-йўналиш, 6-банди ижросини таъминлаш мақсадида “Тафаккур синовлари” республика танловини ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги Қарори ижросидан келиб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси, Ўзбекистон “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракати Марказий Кенгаши ва Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил институти ҳамкорликда қабул қилган “Тафаккур синовлари” республика танловини ўтказиш тўғрисидаги Қўшма Қарори билан тасдиқланган Низом асосида 2015 йил 22 май куни Урганч шаҳридаги 2-сонли мусиқа мактабида Урганч Давлат университетининг “Ал-Хоразмий ворислари”, ТТА Урганч филиалининг “Академия”, ТАТУ Урганч филиалининг “Дастурчилар” жамоалари ўртасида беллашув ўтказилди.